• מוצרים חדשים ועסקאות שוות!
  • מלאים חוזרים, מוצרים חדשים בהנחות מטורפות ברכישה מוקדמת.
  • מהרו להכנס לעמוד העסקאות - DEALS!!
  • משלוחים בעלויות מוזלות וזמני אספקה מהירים בין 3-7 ימי עסקים!

תקנון האתר

1. כללי

א. ברוכים הבאים לאתר איירון פיטנס. אתר איירון פיטנס מופעל והוקם ע"י חברת איירון פיטנס בע"מ ומשמש בתור חנות וירטואלית. (להלן: "איירון").
ב. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
ג. הגלישה והשימוש באתר כפופים להסכמת המשתמש לתנאי המשתמש כפי שיפורטו בתקנון זה ובתנאיו (להלן "התקנון"). אם מבצע פעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין מבצע הפעולה לבין בעלי האתר. רכישת מוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
ד. המשתמש מתבקש להתעדכן בכל שינוי ככל שיהיה בתנאי השימוש באתר. איירון שומרת על זכותה לשנות את תנאי האתר בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר.
ה. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין איירון.
ו. התמונות המוצגות באתר הן להמחשבה בלבד.

 

2. תנאי שימוש ורכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
א. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
ב. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.
ג. איירון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי למסור הודעה על כך מראש.
ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה איירון, רשאית מתוקף מעמדה למנוע ממבקר ו/או משתמש להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם עשה מעשה מחדל, או כל מעשה העשוי לפגוי באיירון או בצד ג' כלשהו עמו עובד איירון.
2. אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או שקריים.
3. אם כרטיס אשראי הוגבל/נחסם בצורה כלשהי.
4. אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם איירון או מי מטעמה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מאיירון, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.
5. שימוש באתר או בשירות הניתן בו לצורך לשון הרע או דברי דיבה (המוגדרים לפי חוק), ו/או לצורך פרסום דברים לא נאותים ו/או לא חוקיים ו/או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד ג' כלשהו.​

ה. כחלק ממהלך ביצוע ההזמנה הינך נדרש להזין את פרטייך האישים, וכמו כן את פרטי חיוב כרטיס האשראי ופרטים נוספים ככל שידרשו. על הפרטים להיות מדוייקים על פי ההנחיות על מנת שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות.
ו. מיד עם ביצוע הפעולת ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, לאחר קבלת האישור ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי, תשלח למבצע הפעולה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו (הכתובת שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו) אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: הודעת אישור תשלום). איירון לא תישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדוא"ל שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.
ז. הודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.
ח. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל מבצע העסקה הודעה מתאימה, לצורך השלמת הרכישה יידרש המבצע ליצור קשר עם חברת איירון לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
ט. הפעולה תוסדר רק לאחר הסדרת האישור אל מול חברת האשראי לביצוע העסקה על ידי מבצע הפעולה.
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה איירון זכאית לבטל את ההזמנה.

חשוב לדעת: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים עפ"י חוק העונשין ו/או על פי כל דין.

י. כל אספקת מוצר באמצעות רכישה באתר כפופה להמצאות מלאי מספק של המוצר.
יא. איירון יעשו כמיטב יכולתם לוודא כי המוצרים המוצרים למכירה האתר ייצאו במלאי במועד הצעתם למכירה ועד למועד אספקתם. אך במידה ויתברר כי במידה ומסיבות שאינן תלויות בהמוג'ים מוצר שנרכש באתר לא יהיה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה תהא רשאית איירון להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי המוצע, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ואיירון תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך סכום ששולם בגין המוצר כפי ששולם.
יב. הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם האתר בהסכם זה.

 

3. אספקה והובלת המוצר

א. איירון תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך המועד הנקוב בדף המכירה, אלא אם נכתב אחרת באתר.
ב. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ויש באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר באופן עצמאי לבחירתו, ולפי המצוין בדף המוצר.
ג. במקרה שיבחר הלקוח באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח. החברה מתחייבת לספק את המוצר עד 10 ימי עסקים עם שליחת הודעה ללקוח על כך שההזמנה מוכנה לאיסוף. עם שליחת ההודעה יש לאסוף את המוצר בתיאום מראש לא יאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד ההזמנה, אלא אם נתקבלה הודעה אחרת על-ידי האתר. במקרה והמוצר לא יאסף לאחר 14 ימי עסקים, האתר יהא רשאי לבטל את העסקה בניכוי דמי טיפול בגובה 5% מסכום העסקה.
ד. בכל אפשרות בחירה אחרת שאינה איסוף עצמי, המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחים חיצונית לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום ההזמנה. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם המוצר הוזמן לכתובת עסקית (חברה), יש לציין את שם החברה ליד שם המזמין.
ה. מחיר המוצר אינו כולל את מחיר המשלוח, ומחיר המשלוח נקוב בדף המכירה, אלא אם נכתב אחרת באתר.
ו. חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים. עם זאת, האתר ו/או חברת המשלוחים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.
ז. האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ח. איירון תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם עבורו במלואו באמצעות כרטיס האשראי. במקומות מוגבלים ביטחונים, תהא איירון רשאית להעמיד את המוצרים במקום סמוך מקובל ע"י שני הצדדים אשר יתואם מראש, יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, ההחלטה הבלעדית תהא ברשות האתר בלבד.
ט. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה משקל או גודל משלוח חריגים ו/או הובלה למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, איירון תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין ההובלה הרגילה.
י. בעת אספקת המוצר רשאית איירון לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירה המוצר ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל הכרטיס ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
יא. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח.

 

4. החזרות וביטולים

א. ניתן לבטל את העסקה או את השירות בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010, זאת ייעשה בהודעה בכתב (להלן: "הודעת הביטול") – בדואר האלקטרוני [email protected] של שירות הלקוחות של איירון. על הצרכן לציין את פרטיו, פרטי ההעסקה בצירוף חשבונית העסקה.
ב. בהתאם להוראות חוקי הביטול יודגש כי הביטול יעשה בכפוף לחובת החזרת המוצר למחסני איירון על ידי ועל חשבון הצרכן, כשהמוצר באריזתו המקורית, בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר, ללא כל פגם או נזק, למעט אם הביטול נבע מפגם המוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר איירון או במסמך שנמסר לצרכן.
ג. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם, יוחזר לצרכן סכום העסקה ששולם, בניכוי דמי ביטול עפ"י התקנות בשיעור של הנמוך מבין 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, ובניכוי עלות הסליקה באשראי (באם שולם באשראי). ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית (ללא השחתה), ללא כל שימוש במוצר, והמוצר שלם וללא כל פגיעה, נזק, פגם, או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
ד. לאיירון שיקול הדעת הבלעדי מראש ובכתב, למרות האמור לעיל בעניין ביטול עסקה של מוצר שהורכב/פורק/ לא שלם/ שומש, איירון רשאית לגבות מהצרכן גם את הפחתת הערך של המוצר בשל כך בסכום שנע בין 20%-30% מערך המוצר (וכן הפחתה נוספת בשל כל הרעה במצב המוצר) כתנאי לביטול העסקה.
ה. מביטול מכל סיבה שהיא, מדמי הביטול ינוכו דמי ההובלה (בהתאם למחיר ששולם), ואם איירון תפנה את המוצר, דמי פינוי בסך עלות ההובלה של המוצר כפי שמופיע בדף המוצר.
ו. ביטול עסקה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של איירון לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
ז. בכפוף לאמור בסעיף זה, איירון תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.
ח. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר איירון ללקוח את כספיו לא יאוחר מ-7 ימי עסקים באותו האופן בו בוצעה העסקה.
ט. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. איירון לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
י. לא תהיה לך עוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל סוג, כלפי איירון בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, למעט השבת סכום העסקה כאמור.

 

5. אחריות ושירות

א. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או תפקודו הפונקציונאלי, אלא אם כן צוין אחרת בדף המוצר.
ב. תקופת האחריות למוצר (באם ישנה) תצוין בדף המוצר, ותכנס לתוקף מיום הרכישה.
ג. אינך נדרש להציג תעודת אחריות כתנאי למתן שירות, אלא להציג חשבונית על העסקה עם מועד הרכישה לפי מספר ההזמנה ופרטיה.
ד. בעת הצגת חשבונית העסקה, על כל פרטי ההעסקה ופרטיו של הצרכן להיות זהים למילוי בעת הרכישה לצורך זיהוי הרוכש המקורי של המוצר.
ה. הצרכן רשאי בכל עת לבדוק את תום תקופת האחריות בכל אחת מן אפשרויות יצירת הקשר עמנו – בדוא"ל [email protected] ו/או בשירות הוואטסאפ שלנו במספר 074-7779988 ו/או בטופס היצירת קשר עמנו באתר.
ו. אחריות איירון לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, חבל, שבירה או כל נזק הנגרם כתוצאה משימוש הצרכן.
ז. איירון לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

 

6. אבטחת מידע ופרטיות
א. חברת איירון רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
ב. בעת ביצוע רכישה או שירות באתר הינף תתבקש לבחור האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת דוא"ל בגין מבצעים והנחות באתר.
ג. אם אינך מעוניין, אנו באיירון מכבדים את פרטיותך. תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן להסיר בכל עת את פרטיך.
ד. איירון נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת איירון ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא איירון אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
ה. איירון מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
ו. שימוש בעוגיות, אשר עהינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת שעל גביו מאוחסן האתר, באמצעות הדפדפן של מבצע פעולה, על הכונן הקשיח של המחשב בו משתמש מבצע פעולה. העוגיות לא מכילות מידע שמזהה את מבצע הפעולה באופן אישי והוא יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק שירות מהיר ויעיל יותר ויחסוך ממבצע הפעולה את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד.

 

7. דין וסמכות שיפוט
א. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של איירון.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם איירון.
ג. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

8. שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, בירור לגבי השירותים המוצעים באתר, כולל שאלות בנוגע למפרט טכני של פריט, תפעול, אחריות ונושאים אחרים נוספים, אשר נוגעים בדבר מוצרים העשויים להרכש על ידך, הינך מוזמן לקרוא בתקנון זה, ברובריקות האתר השונות, וכן בדף הצור קשר אל נציגי השירות של החברה ו/או בטלפון 074-7779988 או בדואר האלקטרוני [email protected]

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה על מנת לאפשר לך חווית רכישה נוחה, קלילה ונעימה.

מודים לך על הזמן,

צוות איירון

להקמת מתחם אימונים רב תכליתי
אין מוצרים בסל הקניות.
סגירת חלון
WhatsApp
היי, נשמח לסייע בכל שאלה, אנו זמינים בווטסאפ