• מוצרים חדשים ועסקאות שוות!
  • מלאים חוזרים, מוצרים חדשים בהנחות מטורפות ברכישה מוקדמת.
  • מהרו להכנס לעמוד העסקאות - DEALS!!
  • משלוחים בעלויות מוזלות וזמני אספקה מהירים בין 3-7 ימי עסקים!

ביטולים והחזרות

חברת איירון פיטנס כפופה לחוק הגנת הצרכן –
הצרכן רשאי לבטל את העסקה או את השירות בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981

ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010

א. צרכן אשר מעוניין לבטל עסק ייעשה זאת בהודעה בכתב (להלן: "הודעת הביטול") – בדואר האלקטרוני [email protected] של שירות הלקוחות של החברה. על הצרכן לציין את פרטיו, פרטי ההעסקה בצירוף חשבונית העסקה.

ב. בהתאם להוראות חוקי הביטול יודגש כי הביטול יעשה בכפוף לחובת החזרת המוצר למחסני איירון פיטנס על ידי ועל חשבון הצרכן, כשהמוצר באריזתו המקורית, בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר, ללא כל פגם או נזק, למעט אם הביטול נבע מפגם המוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר איירון פיטנס או במסמך שנמסר לצרכן.

ג. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם, יוחזר לצרכן סכום העסקה ששולם, בניכוי דמי ביטול עפ"י התקנות בשיעור של הנמוך מבין 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, ובניכוי עלות הסליקה באשראי (באם שולם באשראי). ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית (ללא השחתה), ללא כל שימוש במוצר, והמוצר שלם וללא כל פגיעה, נזק, פגם, או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ד. לאיירון פיטנס שיקול הדעת הבלעדי מראש ובכתב, למרות האמור לעיל בעניין ביטול עסקה של מוצר שהורכב/פורק/ לא שלם/ שומש, איירון פיטנס רשאית לגבות מהצרכן גם את הפחתת הערך של המוצר בשל כך בסכום שנע בין 20%-30% מערך המוצר (וכן הפחתה נוספת בשל כל הרעה במצב המוצר) כתנאי לביטול העסקה.

ה. מביטול מכל סיבה שהיא, מדמי הביטול ינוכו דמי ההובלה (בהתאם למחיר ששולם), ואם איירון פיטנס תפנה את המוצר, דמי פינוי בסך עלות ההובלה של המוצר כפי שמופיע בדף המוצר.

ה. ביטול עסקה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של איירון פיטנס לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ו. בכפוף לאמור בסעיף זה, סאל ספורט תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.
ז. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספיו לא יאוחר מ-7 ימי עסקים באותו האופן בו בוצעה העסקה.
ח. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. איירון פיטנס לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

ט. לא תהיה לך עוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל סוג, כלפי איירון פיטנס בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, למעט השבת סכום העסקה כאמור.

שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, בירור לגבי השירותים המוצעים באתר, כולל שאלות בנוגע למפרט טכני של פריט, תפעול, אחריות ונושאים אחרים נוספים, אשר נוגעים בדבר מוצרים העשויים להרכש על ידך, הינך מוזמן לקרוא בתקנון זה, ברובריקות האתר השונות, וכן בדף הצור קשר אל נציגי השירות של החברה ו/או במספר הטלפון 074-7779988 או בדואר האלקטרוני [email protected]

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה על מנת לאפשר לך חווית רכישה נוחה, קלילה ונעימה.

מודים לך על הזמן,

צוות איירון פיטנס בע"מ

להקמת מתחם אימונים רב תכליתי
אין מוצרים בסל הקניות.
סגירת חלון
WhatsApp
היי, נשמח לסייע בכל שאלה, אנו זמינים בווטסאפ